Εικόνες από την παράσταση «Το άγνωστο ταξίδι» της εναέριας ομάδας “Aerialis” που πραγματοποιήθηκε στο Marlen Carrer Music Club/Restaurant, στις 7 Ιανουαρίου 2017.